Aantal weidevogels stijgt in Beltrumse Veld

Aantal weidevogels stijgt in Beltrumse Veld

Vee & Gewas: 19 april 2021

Het aantal weidevogels in het Beltrumse Veld in de Achterhoek neemt toe. Weidevogelcoördinator Frans Bouwhuis van Weidevogelvereniging Achterhoek verklaart de toename doordat er vorig jaar meer jongen groot zijn geworden dan de jaren ervoor. Robert Ellenkamp liep zondagochtend 18 april met hem mee, om nesten te zoeken.

Vooral wulpen nemen toe rondom Beltrum. Vorig jaar zaten er acht broedparen, maar Frans Bouwhuis verwacht dit jaar op 30 broedparen uit te komen. De eerste nesten zijn de afgelopen week al gevonden met eieren, maar op zondagmorgen lukt het niet om nieuwe te vinden. „We kunnen niet zomaar al die percelen in lopen. Ik wil eerst weten of een paartje daadwerkelijk ergens een nest heeft. Anders laten we reuksporen achter en zal zo'n nest snel worden gepredeerd."

Een andere vogel die het goed doet is de veldleeuwerik. Het geluid horen we meestal eerder dan dat we de vogel zien. Vorig jaar telden vrijwilligers zeven spannetjes. Nu al twaalf. Dat er meer weidevogels zijn, verklaart Frans door de afname aan kraaien in het gebied. Een gevolg van een goede samenwerking met jagers.

Het Beltrumse Veld is de laatste plek in de Achterhoek waar nog grutto's voorkomen. Daarvan stijgen de aantallen niet. „Ik verwacht bij de grutto's en kieviten op een zelfde aantal broedparen uit te komen als vorig jaar." Frans is even later erg enthousiast als we bij een perceel komen waar net als vorig jaar een beheerpakket met kruidenrijk gras op ligt tot en met 15 juni. „Loopt daar nu een grutto? Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn. Dan zijn de nesten automatisch langer beschermd. Er zitten hier nu al 12 nesten met kieviten tegen slechts twee vorig jaar. En ik heb er ook al een paar keer wulpen gezien. Het zou echt mooi zijn als die grutto hier ook gaat broeden."

Frans Bouwhuis rijdt vanaf maart een paar keer per weekend en soms ook door de week door het gebied. Het gedrag van de weidevogels bepaalt of hij zijn stokjes uit de auto haalt, om nesten mee te markeren. En als hij zeker weet dat ergens iets zit, maar hij niets kan vinden dan appt Frans naar andere vrijwilligers om het perceel in de gaten te houden. „Als we ze niet weten te vinden, dan sneuvelen de nestjes."

En dan vinden we toch een nestje. Het eerste gruttonest in Beltrum. Het laatste ei is net gelegd, zegt Frans. „Je kunt dat zien aan hoe de eieren liggen. Ze liggen nog niet met de puntjes naar elkaar toe. Als dat gebeurt, weet je dat het vrouwtje echt zit te broeden." Frans overweegt even of hij diezelfde middag nog terug gaat om het nest uit te rasteren. Via het agrarisch natuurbeheer collectief Vala zijn er een aantal rasters beschikbaar gesteld met een vergoeding van 80 euro voor de boer, om gruttonesten tegen predatie te beschermen. Even later komt hij tot de conclusie dat het beter is om nog even te wachten. „De grutto's moeten wel vast op het nest zitten, anders kunnen die draden verstorend werken. Ze moeten eerst even leren hoe ze die draden zelf kunnen ontwijken."

Tenslotte lopen we nog een perceel in met lang gras. Frans is er nog niet eerder in geweest en we zien wel direct twee grutto's langs een slootkant. Frans slaat met de stokjes in de lucht op elkaar om de vogels te waarschuwen dat hij er aan komt. Er vliegt geen grutto op, wel een kievit. Het is even zoeken, maar dan vinden we een kuiken. Er zitten er vast meer, maar ze kunnen zich hier goed verschuilen.